Behandling af misbrug

Det overordnede mål er stoffrihed

For at kunne leve et liv uden misbrug kræver det, at man udvikler og erhverver sig personlige færdigheder og nye måder, at håndtere årsagen til misbruget. Gennem accept, respekt og terapeutisk indsats, arbejder vi ud fra den enkeltes egne ressourcer. Vi støtter og hjælper med at udvikle den enkeltes opfattelse af sig selv, så spæde drømme og ønsker kan blive til virkelighed.

Opsøgende relationsarbejde er udgangspunktet for behandlingen under opholdet, og der bruges megen energi og tid på at lære den enkelte at kende. Misbrugsbehandling foregår i døgnregi og giver derfor mulighed for behandling af socialpædagogisk karakter.

Vi forlægger ofte behandlingen til situationer uden for Klippen. F.eks. når der skal købes tøj, besøg hos frisøren, transport og evt. deltagelse ved samvær med familie, samtaler med pårørende/partner, arrangerer ture (individuelt eller i grupper) ud af huset, deltage ved lægebesøg osv.

Det vigtigste er, at beboeren ikke får frataget eget initiativ og handlelyst. Fokus er derfor på hvad den enkelte beboer har brug for i kombination med, hvad der kan ses som en del af behandlingen.

Den overordnede metode er kognitiv adfærdsterapi, hvor indholdet i samtalerne følges op i hverdagen og efterfølgende udvikles til nye adfærdsstrategier for den enkelte.

Klippen er tilsluttet Danris under servicestyrelsens - stofmisbrugsdatabase.

Billeder

Top