Faglige metoder

For at kunne leve et liv uden misbrug kræver det, at man udvikler og erhverver sig personlige færdigheder samt nye hensigtsmæssige strategier for at håndtere årsagen til misbruget.  Gennem respekt, anerkendelse, accept og terapeutisk indsats, arbejder vi ud fra den enkeltes egne kompetencer og ressourcer.

Vi tager teoretisk afsæt i evidensbaserede metoder og tilrettelægger individuelle opholdsplaner og behandlingsforløb. Klippen tager udgangspunkt i følgende udsagn ” Det er ikke hensigtsmæssigt at behandle alle ens, alle skal behandles forskelligt”. Alle mennesker har forskellige forudsætninger for at leve deres liv. Alle mennesker skal mødes der hvor de er og derfor mener vi ikke, at det er muligt at arbejde ud fra en kollektiv og generaliserende behandlingsplan.

Dette er en grundværdi på Klippen og derfor arbejder vi med evidensbaserede metoder, herunder kognitiv misbrugsbehandling og miljøterapi samt KRAP.

Billeder

Top