Personale

Fagligt kvalificerede


Personalet har forskellige personlige forudsætninger og er alle fagligt kvalificerede. Det indbefatter kognitivt uddannede misbrugsbehandlere, socialrådgiver, en coachinguddannet, pædagog, sygeplejerske, sosu-hjælper, psykolog og psykiater.

En del af personalet er tidligere misbrugere, som både er personligt og fagligt kvalificerede. Personalegruppen giver ved diversitet mange forskellige kompetencer, som gør et bedre hele.

Vi er godkendt som praktiksted via jobcenter og modtager også praktikanter fra uddannelsessteder.

Personalet afholder behandlingskonferencer for faglige drøftelser af behandlingen på Klippen, Der er både sagsgennemgang og metodeudvikling.

Klippen er tilknyttet Center For Rusmiddelforskning ved blandt andet Danris.                          

Billeder

Top