Visitation

Inden indskrivningen ser vi gerne, at der afholdes et forbesøg enten på Klippen eller ved visiterende kommune / misbrugscenter for at drøfte behandlingens rammer, varighed og indhold.

For at optimere behandlingsarbejdet, vil det være gavnligt for os at modtage relevante oplysninger på skrift i forbindelse med indskrivning udtalelser fra læge, psykolog eller psykiater, handleplan, navn på kommunal sagsbehandler og andre relevante baggrundsoplysninger. Materialet indgår i den indledende planlægning af det enkelte behandlingsforløb.

Derefter bliver der udarbejdet aftaler omkring indskrivningens start, statusmøder, indhold i behandlingen osv.

Ved indskrivning modtager Klippen en medicinstatus over, hvilken medicin der er ordineret til klienten. Denne status videregives til Klippens lægekonsulent, som overtager ansvaret for den aktuelle ordination. Samtidig vil vi gerne modtage den skriftlige indstilling, som klienten er bevilget ophold efter.

Vi mener, at efterbehandling er vigtig for et godt resultat, og at efterbehandling skal planlægges så tidligt i behandlingen som muligt, så alle parter er klar over, hvad der skal arbejdes hen imod.

Billeder

Top