Godkendelse

Klippen er godkendt efter:

  • SUL § 141, Behandling af stofmisbrug
  • SEL § 101, Behandling for stofmisbrug
  • SEL § 107, Midlertidigt ophold i botilbud

Ydermere tilbyder Klippen socialpædagogisk støtte efter SEL § 85. Formålet med denne ydelse er, et tilbud om efterværn, hvor tidligere beboere gennem individuel vejledning bliver bedre i stand til at få et hverdagsliv på egne betingelser og derigennem størst muligt indflydelse på tilværelsen i eget hjem og ikke mindst forebyggelse af tilbagefald.

Ydelsen omfatter socialpædagogisk/socialpsykiatrisk støtte til bl.a.:

  • Støttende samtaler
  • Hjælp til at skabe struktur i hverdagen
  • Hjælp til forståelse samt planlægning af økonomi
  • Vejledning og planlægning af indkøb og madlavning
  • Motivation og vejledning vedrørende opgaver af praktisk karakter, herunder rengøring af bolig og tøjvask.
  • Hjælp til etablering/reetablering af netværk, herunder relationer til venner, familie m.m.

Dette er blot et uddrag af støtteforanstaltninger efter SEL § 85, men støtteforløbet vil altid blive tilrettelagt efter beboerens individuelle behov og altid i samarbejde kommunale samarbejdspartnere.

Du er altid velkommen til at kontakte os og vi er klar med råd og vejledning, hvis du har spørgsmål. Vi har adresse i Slagelse på Sjælland og vi modtager beboere fra hele Danmark.

Billeder

Top