Værdigrundlag

Klippen har udarbejdet et fælles værdigrundlag, som skaber og sikrer et tilbud, der opleves meningsfuldt af Klippens beboere og medarbejdere. Klippens værdigrundlag har til formål at skabe et godt fælles holdningsmæssigt og adfærdsmæssigt fundament og derigennem medvirke til opbygningen af en stærk kultur. Nedenfor ses vores kerneværdier, som er centrale i daglig pædagogisk relationsarbejde.

Anerkendelse og respekt

Vores anerkendende tilgang er mulighedsskabende for, at den enkelte beboer kan være ekspert på sig selv og være den, der bedst ved, hvad der er vigtigt og hvad der skal til for at kunne komme videre i livet. Som fagpersoner er vores fornemmeste opgave at kunne understøtte denne proces og være med til at bane vejen for, at beboeren kan genfinde troen på, at det er muligt og derigennem arbejde med egne udfordringer. Vi har stor fokus på, at sikre individuelle behandlings- og udviklingsforløb for den enkelte beboere, hvor beboerens oplevelse af livskvalitet er helt centralt.

Rummelighed

Rummelighed er et begreb, der kan have en tvetydig betydning. Man kan være rummelig uden at være anerkendende eller inkluderende. På Klippen definerer vi rummelighed ved, at alle beboere har ret til at blive hørt, få hjælp til at blive forstået og ikke mindst taget alvorligt. Vi har specialiseret os i at fokusere på det enkelte menneske, hvor vi gennem vores faglig tilgang og metoder, støtter beboeren i at få afdækket de udfordringer og ressourcer beboeren har inden der gribes til handling. Herigennem er vi med til at styrke den individuelle erkendelses- og forandringsproces, som er nødvendig for et liv uden misbrug.

Billeder

Top