Det risikobaserede tilsyn

Klippen er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed og gennemgår årligt det risikobaserede tilsyn. Årsagen hertil er at Klippen foretager medicinudlevering og håndtering.

Formålet med det risikobaserede tilsyn er at sikre patientsikkerheden. Klippen har i 2017 iværksat en lang række nye tiltag inden for medicin udlevering og håndtering. Der afventes endnu tilsynsrapport fra seneste tilsynsbesøg. Denne vil blive gjort tilgængelig her på siden. 

Billeder

Top