Priser

Fonden Klippen benytter et takstsystem med 3 takster.

Vurdering af hvilket takstniveau den enkelte borger hører under bygger på en samlet faglig vurdering af funktionsniveau og støttebehov. Vurderingen varetages af Fonden Klippen som orienterer bevilligende myndighed om dette.

Priser i 2022:

Takstniveau 1

  • Per måned: 61.861,-
  • Pr. døgn: 2.034,-

Takstniveau 2

  • Per måned: 67.945,-
  • Pr. døgn: 2.234, -

Takstniveau 3

  • Per måned: 74.028,-
  • Pr. døgn: 2.434,-

 

Vurdering af hvilket takstniveau den enkelte borger hører under bygger på en samlet faglig vurdering af funktionsniveau og støttebehov foretaget af Fonden Klippen. I vurderingen heraf tages udgangspunkt i bl.a. Funktionsevneguiden (FFB fra VUM 2.0) og GAF - Global Assesment of Function.

Ved indskrivning af en ny borgerindskrives denne som udgangspunkt på takst 3 i en periode på 3 måneder. Herefter revurderes takstniveauet og bevilligende myndighed orienteres om Fonden Klippens vurdering.

Indskrivning på takst 3 sker som følge af at der med borgere i Fonden Klippens målgruppe, erfaringsmæssigt er behov for et øget forbrug af ressourcer, herunder brug af Fonden Klippens lægekonsulent, i forbindelse med stabilisering og vurdering af funktionsniveauet.

Taksten revurderes som udgangspunktet én gang årligt. Fonden Klippen kontakter bevilligende myndighed hvis borgerens funktionsniveau ændrer sig i en sådan grad at takstniveauet vurderes at skulle ændres.

Billeder

Top