Det sociale tilsyn

Klippen er godkendt af det Sociale Tilsyn og kan findes på Tilbudsportalen ved søgning på "Fonden Klippen". Klippen har et godt samarbejde med tilsynet som har udarbejdet en tilsynsrapport, følgende er uddrag fra tilsynsrapportens konklusion: 

"Socialtilsynet vurderer, at kvaliteten samlet set på tilbuddet Fonden Klippen, er kendetegnet ved, at der i høj grad arbejdes med formålet med indsatsen if. servicelovens §§101 og 107. Der er fokus på, at indsatsen realiseres og bidrager til, at borgerne trives."

Den fulde tilsynsrapport er tilgængelig nedenfor. 

Billeder

Top