Tilsyn

Klippen er godkendt efter servicelovens §101 og 107 samt Sundhedslovens §141 og er registreret på tilbudsportalen

Det Sociale Tilsyn samt styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med Klippen Ca. én gang årligt. På baggrund af besøg fra tilsynsførende samt fremsendte akter udarbejder tilsynene hver deres tilsynsrapport

Billeder

Top