Misbrugsbehandling og Narkobehandling

Hos Klippen arbejder vi målrettet med misbrugsbehandling. Et liv uden misbrug forudsætter, at man udvikler og erhverver sig personlige kompetencer og helt nye måder, at håndtere årsagen til misbruget. Ved at anvende de udvalgte faglige metoder, arbejder vi ressourcefokuseret, herunder gennem bl.a. anerkendelse, accept og respekt. Klippens terapeutiske indsats understøtter den enkelte beboers udviklingen og styrkelsen af selvopfattelse, så spæde drømme og ønsker kan blive til virkelighed.

Opsøgende relationsarbejde er et centralt element i behandlingsindsatsen. På Klippen bruger personalet meget energi og tid på at lære den enkelte beboer at kende.

Mål med misbrugsbehandlingen på Klippen:

  • At den enkelte beboer få hjælp til at kunne håndtere årsagen til misbruget.
  • At den enkelte beboer kan få en tilværelse uden misbrug.
  • At den enkelte beboer finder nye hensigtsmæssige mestringsstrategier.

 

Misbrugsbehandling

Den følgende definition af misbrug stammer fra Sundhedsstyrelsens Stofinfo.

Misbrug er et vedvarende, skadeligt brug af psykoaktive stoffer som tobak, alkohol, hash, kokain, heroin m.fl. Psykoaktive stoffer er midler, der ændrer ens sindstilstand. Disse stoffer forårsager både fysiske og psykiske skader. Det kan være lungesygdomme, dårlig hukommelse, depressioner. Misbrug forårsager også sociale skader som f.eks. fravær fra skole eller arbejde, krise i familien, tab af venner.

Misbruget udvikles over tid, det vil sige, at det ikke kommer fra den ene dag til den anden. Misbruget udvikles ved, at personen bruger et eller flere af de psykoaktive stoffer oftere og oftere og i større mængder.

 

Afhængighed

En del misbrugere udvikler det, man kalder afhængighed. Man er afhængig af et psykoaktivt stof når 3 (eller flere) af de nedenstående tegn passer på forbrug:

  • Man bruger større og større mængder for at få den samme virkning
  • Man bliver fysisk utilpas, hvis man ikke får stoffet og udvikler hermed abstinenssymptomer
  • Man længdes så meget efter stoffet, at man ikke er i stand til at koncentrere sig eller fokusere på andet
  • Brugen af stoffet er det vigtigste og kommer først frem for alt andet eller andre
  • Man kan ikke holde op med at tage stoffet og kan ikke styre det længere eller nedsætte forbruget
  • Man bliver ved med at bruge stoffet, selvom man ved at det er skadeligt for en

Link: http://stofinfo.sst.dk/Forsiden/Hvad_er_misbrug.aspx

Vores personale står altid klar til at hjælpe med at besvare spørgsmål vedrørende misbrug og misbrugsbehandling. Vores bosted og behandlingstilbud er lokaliseret i Slagelse på Sjælland.

Kontakt os på telefon 58 29 00 55 eller send en mail til os på KLIPPEN@KLIPPENFONDEN.DK.

Billeder

Top